Klienci biznesowi

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Drzewiecki dla przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zapewnia kompleksową obsługę prawną w ramach stałego przystępnego miesięcznego wynagrodzenia a dzięki temu przyczynia się do ograniczenia ryzyka gospodarczego oraz zwiększenia bezpieczeństwa prawnego danego podmiotu.

Świadczymy usługi z zakresu:

- prawa gospodarczego i handlowego,
- pomocy w kulturalnym dyscyplinowaniu kontrahentów Klienta w kwestiach przestrzegania terminów płatności dbając jednocześnie o utrzymanie pozytywnego wizerunku Klienta w przyszłości,
- dogłębnej windykacji należności,
- prawa cywilnego, w szczególności w kwestiach dotyczących wykonania zobowiązań, zawierania umów oraz dochodzenia odszkodowań,
- prawa własności intelektualnej, w szczególności w kwestiach dotyczących prawa autorskiego,
- prawa administracyjnego,
- postępowań przed KRS,
- prawa budowlanego i mieszkaniowego,
- postępowania egzekucyjnego,

Kancelaria sporządza opinie prawne, udziela pisemnych i ustnych porad prawnych, pomaga Klientom w prowadzeniu negocjacji oraz reprezentuje Klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.
Pomoc prawna świadczona jest w zależności od potrzeb i preferencji:
- w siedzibie Klienta (dojazd do siedziby Klienta na wezwanie),
- drogą internetową oraz telefoniczną – porady, opinie i analizy przesyłane pocztą elektroniczną lub omawiane podczas rozmowy telefonicznej,
- w siedzibie Kancelarii,

Wynagrodzenie za kompleksową obsługę prawną płatne jest ramach stałego przystępnego miesięcznego wynagrodzenia. Wysokość kwoty miesięcznego wynagrodzenia (faktura VAT wystawiana raz w miesiącu) ustalana jest indywidualnie z Klientem, a jego wysokość uzależniona jest od średniego nakładu pracy oraz rodzaju zleceń.

Cytaty

 • "OSKARŻONY, KTÓRY JEST SWOIM WŁASNYM ADWOKATEM, MA GŁUPIEGO KLIENTA"

   
 • „NAJWIĘKSZE ZŁO TO TOLEROWAĆ KRZYWDĘ” – PLATON

   
 • „WIELE TRZEBA ROZUMU ŻEBY WIEDZIEĆ KIEDY POWIEDZIEĆ PRAWDĘ A KIEDY JĄ ZMILCZEĆ”

   
 • „DOBRY LOS NIE JEST SPRZYMIERZEŃCEM BEZCZYNNYCH” – SOFOKLES

   

Dane kontaktowe

 • Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Drzewiecki
 • ul. Świętej Jadwigi 10/1
 • 56-400 Oleśnica
 • woj. dolnośląskie
 • Polska