Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Drzewiecki w Oleśnicy zapewnia kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w ramach stałego przystępnego miesięcznego wynagrodzenia, a dzięki temu przyczynia się do ograniczenia ryzyka gospodarczego oraz zwiększenia bezpieczeństwa prawnego danego podmiotu.

Świadczymy usługi z zakresu:

- prawa gospodarczego i handlowego,
- pomocy w kulturalnym dyscyplinowaniu kontrahentów Klienta w kwestiach przestrzegania terminów płatności dbając jednocześnie o utrzymanie pozytywnego wizerunku Klienta w przyszłości,
- dogłębnej windykacji należności,
- prawa cywilnego, w szczególności w kwestiach dotyczących wykonania zobowiązań, zawierania umów oraz dochodzenia odszkodowań,
- prawa własności intelektualnej, w szczególności w kwestiach dotyczących prawa autorskiego,
- prawa administracyjnego,
- postępowań przed KRS,
- prawa budowlanego i mieszkaniowego,
- postępowania egzekucyjnego

 

Nasza Kancelaria prawna sporządza opinie prawne, udziela pisemnych i ustnych porad prawnych, pomaga Klientom w prowadzeniu negocjacji oraz reprezentuje Klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.

Pomoc prawna świadczona jest w zależności od potrzeb i preferencji:
- w siedzibie Klienta (dojazd do siedziby Klienta na wezwanie),
- drogą internetową oraz telefoniczną – porady, opinie i analizy przesyłane pocztą elektroniczną lub omawiane podczas rozmowy telefonicznej,
- w siedzibie Kancelarii,

Wynagrodzenie za kompleksową obsługę prawną płatne jest ramach stałego przystępnego miesięcznego wynagrodzenia. Wysokość kwoty miesięcznego wynagrodzenia (faktura VAT wystawiana raz w miesiącu) ustalana jest indywidualnie z Klientem, a jego wysokość uzależniona jest od średniego nakładu pracy oraz rodzaju zleceń.