Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa handlowego, a w szczególności: sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy wszelkie umowy w obrocie gospodarczym, dochodzimy roszczeń wynikających z umów, świadczymy pomoc w odzyskaniu długu, reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych na wszystkich jego etapach, pomagamy w rejestracji i obsłudze spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, sporządzamy i opiniujemy regulaminy wewnętrzne przedsiębiorstwa oraz regulaminy sklepów internetowych, prowadzimy windykację należności, prowadzimy egzekucję należności.

Do zakresu świadczonych przez Nas usług należy także antywindykacja, która polega na ukierunkowaniu działań na poprawę sytuacji finansowej dłużnika względem wierzycieli lub działania zmierzające do minimalizacji negatywnych skutków prowadzonej egzekucji komorniczej.