Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa pracy.

Zapewniamy pomoc prawną w formie porad, pisemnych opinii, a także zastępstw procesowych.

Do zakresu naszych usług należą m.in.: redagowanie treść umów o pracęumów o zakazie konkurencji, reprezentujemy Klientów w sporach związanych z ustaleniem stosunku pracy, zmiany warunków pracy lub płacy, rozwiązania stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, zwolnień grupowych, roszczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (odszkodowania, zadośćuczynienia), a także emerytur i rent.