Specjalizujemy się w prowadzeniu wszelkich spraw z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności spraw o rozwód, separację, spraw o podział majątku wspólnego, ustalania nierównych udziałów w majątku dorobkowym małżonków, spraw o podwyższenia lub obniżenia alimentów, a także uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego, spraw dotyczących władzy rodzicielskiej, ustaleniu kontaktów z dzieckiem, ale także zaprzeczeniem i ustaleniem ojcostwa.