Bartosz Drzewiecki, radca prawny
założyciel Kancelarii


Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendysta stacjonarnych studiów prawa, uczestnik elitarnego seminarium z postępowania karnego, autor pracy magisterskiej pod patronem prof. dr hab. Zofii Świdy „Nieizolacyjne środki zapobiegawcze w polskim postępowaniu karnym”, od stycznia 2010 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Tajniki praktyki zawodu zgłębiał pracując w Kancelarii oraz podczas aplikacji radcowskiej pod patronatem znanego i cenionego radcy prawnego. Specjalizuje się w obsłudze prawnej małych i dużych przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych oraz zakładów opieki zdrowotnej. Pasjonat teorii dotyczących skutecznych technik negocjacji, perswazji i manipulacji, które stanowią dodatkowy oręż w prowadzeniu spraw rozwodowych,  odszkodowawczych oraz windykacyjnych.

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej współpracuje z radcami prawnymi, adwokatami oraz notariuszami.

Adam Kotkowski, radca prawny
kierownik działu prawnego

Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w 2013 r. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wielokrotnie wyróżniony stypendium naukowym rektora za wysokie wyniki w nauce.

Doświadczenie
Swoją pracę zawodową rozpoczął we wrocławskiej kancelarii prawnej w 2010 roku, zdobywając tam doświadczenie z zakresu prawa spółek handlowych i prawa korporacyjnego, prawa gospodarczego oraz prawa umów handlowych. Doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych nabył dzięki licznym wystąpieniom przed Sądem.

Praca w Kancelarii Radcy Prawnego Bartosza Drzewieckiego
Z Kancelarią Radcy Prawnego Bartosza Drzewieckiego związany jest od początku jej istnienia. Zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, doradzając zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom, w dużej mierze z branży budowlanej. Ponadto zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, reprezentuje klientów przed Sądami oraz tworzy i opiniuje umowy handlowe. Specjalizuje się ponadto w zagadnieniach dotyczących prawa rodzinnego.

Michał Woźniak, radca prawny

Radca prawny, Absolwent WPAIE we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej kancelarii, obsługującej podmioty rynku finansowego. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, prawie bankowym, prawie nieruchomości, a także windykacji i obrocie wierzytelnościami. W Kancelarii zajmuje się obsługą postępowań inicjowanych przez podmioty masowe oraz dochodzeniem w fazie przedsądowej, sądowej i egzekucyjnej należności od nierzetelnych kontrahentów i instytucji ubezpieczeniowych. Reprezentuje interesy Klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Odpowiada za obsługę prowadzonych przez Kancelarię postępowań w przedmiocie upadłości konsumenckiej. Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie sporządzania i opiniowania umów, a także przeprowadzania procesów due diligence nieruchomości i regulowania ich sytuacji prawnej do celów transakcyjnych.

Marlena Kotkowska, aplikant radcowski

absolwentka studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując i praktykując od początku studiów w Kancelarii Radcy Prawnego Bartosza Drzewieckiego.

Interesuje się szeroko pojętym prawem cywilnym i prawem rodzinnym. Specjalizuje się głównie w postępowaniu cywilnym, egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz prawie rodzinnym.

Obroniona przez nią w 2020 r. na ocenę bardzo dobrą praca magisterska poruszała tematykę administracyjnej drogi cofania uprawnienia do kierowania pojazdami, a pisana była pod kierownictwem prof. dr hab. Barbary Adamiak, dlatego też swoje zainteresowania kieruje również w stronę postępowania administracyjnego.

Nadto, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących nieruchomości, w szczególności w przygotowaniu i przeprowadzaniu transakcji, których przedmiotem są nieruchomości.

 Teresa Sitarz, asystent radcy prawnego

Specjalista ds. administracji, w kancelarii odpowiedzialna za kontakt z klientami, sądami w prowadzonych sprawach, bieżącą obsługę dokumentacji oraz wsparcie archiwum. Dba o prawidłowy obieg wszelkiej dokumentacji, jest także nieocenionym wsparciem dla działu prawnego Kancelarii.

Prywatnie miłośniczka kryminałów i górskich wędrówek.