Świadczymy pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa karnego i wykroczeniowego, w szczególności udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe między innymi zażalenia, apelacje, kasacje w postępowaniu karnym i wykroczeniowym oraz reprezentujemy Klienta na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego.

Reprezentujemy także osoby pokrzywdzone na skutek czynu zabronionego, pomagamy w przygotowaniu zawiadomienia o ściganiereprezentujemy Klienta przed sądem. Pomagamy uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy i poniesione straty majątkowe, reprezentując klienta w odrębnym procesie cywilnym.

Dodatkowo, pomagamy osobom niesłusznie podejrzanym o prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu.